Kartezyen Kordinat Sistemi (7. Sınıf Düzeyinde)

kartezyen koordinat sistemi, temsil ettiği uzaylara göre değişik formlar almaktadır. bunlara dik koordinatlar da denir. 2 boyutlu cisimlerin incelendiği bu sistemde x ve y düzlemleri olmak üzere 2 farklı eksen bulunur. bunlardan x eksenine apsis y eksenine ordinat adı verilir.*

düşey eksende; orijinin batıda kalan kısmı pozitif, yatay eksende ise orijinin kuzeyde kalan kısmı pozitiftir. bu kavramlardan yola çıkarak, kartezyen koordinat sistemi 4 bölgeye ayrılmıştır.

* (x,y) ikilisini alalım;

* x ve y +(pozitif) ise nokta birinci bölgede,
* x -(negatif), y + ise nokta ikinci bölgede,
* x ve y - ise nokta üçüncü bölgede,
* x +, y - ise nokta dördüncü bölgededir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !